• به پورتال شرکت کارتن مشهد خوش آمدید.

    شرکت کارتن مشهد در 07/03/1363 تاسيس وتحت شماره 3333 دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است . درسال 1365 عمليات اجرايي پروژه کارتن مشهد شروع و در ابتداي سال 1369 توليد انبوه وبهره برداري از اين کارخانه آغاز شده است. اين واحد توليدي با 67200 متر مربع مساحت و23285 متر مربع زير بنا بزرگترين واحد کارتن سازي دراستان خراسان مي باشد . این شرکت هم اکنون درچهار شيفت توليدي وبا ظرفيت 40000 تن انواع ورق وکارتن را توليد مي نمايد . شركت کارتن مشهد با استقرار: سيستم مديريت يکپارچه IMS ، زيست محيطي ISO 14001 ، سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001 ، مديريت کيفيت ISO 9001 ، گامهاي موثري جهت جلب رضايت مشتريان برداشته است .